Anna Modzelewska

ed1

W kategorii „Debiut publicystyczny” Annie Modzelewskiej za cykl artykułów interwencyjnych w „Gazecie Krakowskiej”.

Reklamy